جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنفس از آلبوم: بوی دیروز ۲۸


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-09-15 04:53:59نفس از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-10-24 00:13:04نفس
سعید شهروز

اگه عمرم یه نفس بود
واسه دیدار تو بس بود
آخه عاشق تو بودم...نبودم
اگه دیر به تو رسیدم
اگه آخرش بریدم
ولی آرزومو دیدم...ندیدم
از خدا چیزی نخواستم
جز یه عشق یادگاری
پیشکش تو که یه روزی
بتونی تنهام بذاری
از تو هم چیزی نخواستم
که به فکر من نباشی
میدونی دلم نیومد
پای عشق من فدا شی
اگه قسمتم نبودی
ولی فرصتم که دادی
این دو روز آخر عمری
با تو باشم
وقتی این شعرو میخونی
که تو دنیای تو نیستم
از خدام بوده که با تو
آشنا شم
از خدا چیزی نخواستم
جز یه عشق یادگاری
پیشکش تو که یه روزی
بتونی تنهام بذاری
از تو هم چیزی نخواستم
که به فکر من نباشی
میدونی دلم نیومد
پای عشق من فدا شی
[میدونی دلم نیومد
پای عشق من فدا شی
اگه قسمتم نبودی
ولی فرصتم که دادی
این دو روز آخر عمری
با تو باشم
وقتی این شعرو میخونی
که تو دنیای تو نیستم]