جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنامه از آلبوم: بوی دیروز ۲۸


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-08-21 17:56:20نامه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-09-08 18:31:14نامه
حمید عسکری

نوشتمت عزیز دل دل ناگرونتم هنوز
خبر ندارم عاشقی اما دیوونتم هنوز
نوشتمت یادت نره اون لحظه جداییمون
کی دستاشو حلقه می کرد می گفت رو پیشم بمون
از اون روزای عاشقی فقط همین مونده برام
یه کلام ختم کلام دوست دارم نامه تمام
دوست دارم حتی اگه دنیام و زندونم کنی
من خود مجنونم اگه بخوای پشیمونم کنی
از اون روزای عاشقی فقط همین مونده برام
یه کلام ختم کلام دوست دارم نامه تمام
یه کلام ختم کلام دوست دارم نامه تمام
یه کلام ختم کلام دوست دارم نامه تمام
یه کلام ختم کلام دوست دارم نامه تمام