جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنامه از آلبوم: بوی دیروز ۲۸


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


نامه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ توماننامه
خواننده: حمید اصغری

نوشتمت عزیز دل دل ناگرونتم هنوز
خبر ندارم عاشقی اما دیوونتم هنوز
نوشتمت یادت نره اون لحظه جداییمون
کی دستاشو حلقه می کرد می گفت رو پیشم بمون
از اون روزای عاشقی فقط همین مونده برام
یه کلام ختم کلام دوست دارم نامه تمام
دوست دارم حتی اگه دنیام و زندونم کنی
من خود مجنونم اگه بخوای پشیمونم کنی
از اون روزای عاشقی فقط همین مونده برام
یه کلام ختم کلام دوست دارم نامه تمام
یه کلام ختم کلام دوست دارم نامه تمام
یه کلام ختم کلام دوست دارم نامه تمام
یه کلام ختم کلام دوست دارم نامه تمام