جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمن عاشقش شدم از آلبوم: بوی دیروز ۲۸


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-08-21 17:56:20من عاشقش شدم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-09-08 18:40:26من عاشقش شدم
گلاره

من عاشقش شدم ، عاشق کوه یخی
فکر کنم عاشقش شدم آره کوه یخی
گدایی می کنم محبت از چشماش
من آتیشم ولی بازم سرد چشماش
من عاشقش شدم آخه من دیوونم
فکر کنم تا ابد اینطوری بمونم
اینو خوب می دونم که منو بازی میده
اما نمی تونم ازش دور بمونم
من عاشقش شدم ، من عاشقش شدم
شاید منو می خواد اما واسه یه بار
می خواد منو قد عمر یه نخ سیگار
طعمش بد نمیشه دلش تنگ نمیشه
آخه عاشق بودن اینجوری نمیشه
باید قبول کنم که پر سنگ دلش
سنگ تر از خود شما چشمای خوشگلش
اما میگه هنوز که عاشق منه
لبهاش اما میگن که قاتل منه