جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسقف شکسته از آلبوم: بوی دیروز ۲۸


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-09-01 20:32:20سقف شکسته از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-09-08 22:15:37سقف شکسته
شکیلا

ابر دلتنگی گرفت آسمون خونه رو سیل غربتت شکست
سقف آشیونه رو
خیلی وقت که پاهات لبه مرز رفتن برو اما مهرذبون
این چه طرز رفتنه ... ؟
چیو پنهون میکنی پشت دیوار سکوت ...؟
درد تو بگو نترس
حاضرم واسه سقوط
نسبتم با زندگی بی تو یک آه و دم
باورم نکن برو
من خدا شاهدم
خونه بی تو منو به گریه وادار میکنه درد تکراری یه روز
درد و تکرار میکنه
آرزوم تویی و حیف آرزوت جایه دیگه ست روی ساحل دلت
رد پاهای دیگه ست
چیو پنهون میکنی پشت دیوار سکوت ...؟
درد تو بگو نترس
حاضرم واسه سقوط
نسبتم با زندگی بی تو یک آه و دم
باورم نکن برو
من خدا شاهدم
آرزوم تویی و حیف آرزوت جایه دیگه ست روی ساحل دلت
رد پاهای دیگه ست