جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهگل مریم از آلبوم: بوی دیروز ۲۷


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-07-21 13:06:46گل مریم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-07-29 16:52:02گل مریم
نیما مسیحا

غریبی نکن گل مریمم به من تکیه کن
مسیحای تو پناه تو ام به من تکیه کن
تو کوران این زمستون غم به من تکیه کن
که خورشید این شب یخ زده م به من تکیه کن
غریبی نکن با این گمشده
اگه تو چشام
یه دنیا شبه
بذار گل کنیم
تو دستای هم
که تعمیدی
نگاه تو ام
من از شعله غریب نگاه
به تو پر زدم به گل خنده هات
کنار این شب نقره پوش
بمون با من و یه قهوه بنوش

غریبی نکن گل مریمم به من تکیه کن
مسیحای تو پناه تو ام به من تکیه کن

تو مرز غروب پریزاد نور به من تکیه کن
تو عطرت گمم گل پر غرور به من تکیه کن
غریبی نکن با این گمشده
اگه تو چشام
یه دنیا شبه

بذار گل کنیم
تو دستای هم
که تعمیدی
نگاه تو ام
پناهم بده تو شوق چشات
تو موسیقی قشنگ صدات
تو رویای تو شبام روشنه
یه حسی مثل عطش با منه...