جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمیلاد از آلبوم: بوی دیروز ۲۷


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-07-20 00:29:33میلاد از آلبوم: آکورد
میلاد از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-07-28 21:19:02میلاد
سیاوش قمیشی

برای روز میلاد تن خود
من آشفته رو تنها نذاری
برای دیدن باغ نگاهت
میون پیکر شبها نذاری

همه تنهایی ها با من رفیقن
منو در حسرت عشقت نذاری
برای روز میلاد تن خود
منو دور از دل و دیدت نذاری

دلم دلتنگه و مهرت رو می خواد
دلم رو در پی غمها نذاری
میام تنها توی قلبت می شینم
منو قلبت رو جایی جا نذاری

عزیزم جشن میلادت مبارک
منو اون سوی جشن دل نذاری

عزیزم جشن میلادت مبارک
منو اون سوی جشن دل نذاری