جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمن عاشقت شدم از آلبوم: بوی دیروز ۲۷


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-07-28 22:41:20من عاشقت شدم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-07-29 17:02:47مسافر
ترانه سرا: حسین غیاثی
فریدون آسرایی

امشب دلم پره
امشب مسافری
فرصت نشد بگم چی میکشم بری
چشمم به رفتنت
دلگیرم از خودم
فرصت نشد بگم من عاشقت شدم
من عاشقت شدم
ما میرسیم به هم
کاش مونده بودی و میشد بهت بگم
ما عاشق همیم
ما میرسیم به هم
کاش اینجا بودی و میشد بهت بگم
میترسم از همه
از این شبای سرد
تو فکر رفتنی
کاری نمیشه کرد
میخواستم بت بگم
فکر کسی نباش
میخواستم بت بگم
اما دلم نذاشت
من عاشقت شدم
ما میرسیم به هم
کاش مونده بودی و میشد بهت بگم
ما عاشق همیم
ما میرسیم به هم
کاش اینجا بودی و میشد بهت بگم
من عاشقت شدم
من عاشقت شدم
ما عاشق همیم
مامیرسیم به هم
کاش اینجا بودی ومیشد بهت بگم
من عاشقت شدم
ما عاشق همیم