جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنگو تنهایی از آلبوم: بوی دیروز ۲۶


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


نگو تنهایی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ توماننگو تنهائی
ترانه سرا: هنرمند شماره 730
خواننده: هنرمند شماره 729

نگو غم نگو تنهایی نگو غم نشستم
نگو آدما رنگوارنگن نگو از دنیا خستم
نگو اشک نگو بی کسی نگو از بی وفایی
سر وعده گریه کردن نگو امشب کجایی
بگو از راه تاریک شاید پشتش سفیده
بگو از آدمایی که کسی هیچوقت ندیده
از قصه هایی که همه میگن چرنده
افسانه هایی از قفس ها و پرنده
بگو خواب بگو توی رویا بگو توی بیداری
شونه هامو واست بیارم تا که سر روش بذاری
بگو من همیشه با تو باهم همیشه
بگو حتی پس از من بدون تو نمیشه
نگو از قلب خاکی که با خون ها جون می گیره
نگو از بند تقدیر که تن ما توش اسیره
نگو قانون دنیاست کسی عاشق نمی میره
نگو بازی تقدیر ما رو از همدیگه می گیره
آخه دلم گرفته از این همه سیاهی
بگو حتی اگه دروغه اگه امیده باقی
دروغات اگه قشنگه اما راستی کشنده
زندگی کردن من به دروغ تو بنده