جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمگه میشه از آلبوم: بوی دیروز ۲۶


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-07-02 20:19:37مگه میشه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-07-11 18:18:31مگه میشه
مرتضی اشرفی

لرزش دستای من از دوری دستای توئه
سپیدی موی سرم از فکر فردای توئه
یه عکس یادگاری و صدای خنده های تو
همدم تنهایی من شدن کجاست حواسه تو
مگه میشه تو که توو جون منی بی خبر باشی ازم
مگه میشه تو که توو فال منی بی خبر باشی ازم
مگه میشه تو که توو جون منی بی خبر باشی ازم
مگه میشه تو که توو فال منی بی خبر باشی ازم
ولی من، بی خبره از حالت و از روزگارت
منو بی خبر نذاری یه عمره موندم چشم براهت
بگو از کی توو دلت یه لحظه فکر من نبودی
منو با این همه غم بگو دست کی سپردی
مگه میشه تو که توو جون منی بی خبر باشی ازم
مگه میشه تو که توو فال منی بی خبر باشی ازم
مگه میشه تو که توو جون منی بی خبر باشی ازم
مگه میشه تو که توو فال منی بی خبر باشی ازم