جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشب برهنه از آلبوم: بوی دیروز ۲۶


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-06-27 03:05:13شب برهنه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-07-13 22:10:07شب برهنه
شادمهر عقیلی

روبروم شب و سیاهی بی کسی پشت سرم نمی تونم
که بمونم باید از تو بگذرم دارم از نفس
میافتم توهجوم سایه ها کاشکی بشکنه دوباره
بغض این گلایه ها اون که میشکنه توچشمای تو
تصویر منه گم شدم تواین شب برهنه تقدیر منه