جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمن و دل از آلبوم: بوی دیروز ۲۵


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-16 23:37:10من و دل از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-17 17:59:30من و دل
داریوش
ترانه سرا: مسعود امینی

شبا وقتی من و دل تنهای تنها می مونیم
واسه هم قصه ای از روز جدایی میخونیم
میگم ای دل, دله آلوده به درد
اگه روزی بکشم ناله ی سرد
آه و نالم میگیره دومنشو
آتیش عشق میسوزونه تنشو
شبا وقتی من و دل تنهای تنها می مونیم
واسه هم قصه ای از روز جدایی میخونیم

تو مصیب کشی ای دل می دونم
میون آتیشی ای دل میدونم
داری پرپر میزنی جوون میکٌنی
اینو از اشکای چشمت میخونم

شبا وقتی من و دل تنهای تنها می مونیم
واسه هم قصه ای از روز جدایی میخونیم
دیگه دل طفلکی دیوونه شده
مثل من دربدر از خونه شده
نداره هیچکسو این دل میدونم
دیوونه همدم دیوونه شده
شبا وقتی من و دل تنهای تنها می مونیم
واسه هم قصه ای از روز جدایی میخونیم