جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبیا تا برقصیم از آلبوم: بوی دیروز ۲۵


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-28 22:29:43بیا تا برقصیم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-05-06 23:46:01بیا تا برقصیم
شهره

تو رقص موج و گوش ماهی
تو خلیج فارس و آبی
دخترا همه گندمگون
پسرامون دلا دریایی
موهامون تو نسیم می پیچه هر شب
رقصمون تیکه آتیشه امشب
شرجی لبهای مخملگونمون
رو تب بندر گم میشه امشب
حالا بیا تا برقصیم
پس بیا تا برقصیم
بیا تا برقصیم
برقصیم برقصیم برقص
پسرای بندر لب شط رو بلم
دلاشونو به دل دخترا می بازن
دوستاشون داره با رقصاشون جادویی
با ناز و اداشون قصه ها می سازن
تو این حس خوب دریایی امشب
بوسه هامون خیس و حرفامون تب دارن
شعله های پرشور این آتیش امشب
از رقص ریزریز دستامون بیدارن
حالا بیا تا برقصیم
پس بیا تا برقصیم
بیا تا برقصیم
برقصیم برقصیم برقص
برقصیم برقصیم
برقصیم برقصیم
بیا لب ساحل با ریتم نی انبون برقصیم
بیا مثل ماهی رو موجای دریا برقصیم
می خوام لب ساحل بلرزیم بلرزیم
با ریتم نی انبون برقصیم برقصیم
برقصیم برقصیم برقصیم برقصیم
برقصیم برقصیم برقصیم برقصیم