جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههوس از آلبوم: بوی دیروز ۲۴


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-03-30 21:31:43هوس از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-02 22:12:13کی عوض شده
حمید عسکری

دیگه نمی بخشم تو رو که قلبم و شکستی
برو بهونه هی نیار منتظر چی هستی
همش نگو قسمت نشد گردن این و اون نذار
نمی تونم مثل تو شم سادگیمو به روم نیار
بگو کی عوض شده غیر خودت ، تو یکی مثل خودت میخوای و بس
بگو کی عوض شده تو زندگی ، زندگی فقط هوس فقط هوس
هنوز هم یه کم غرور مونده واسم که خار نشم
تو یادم دادی رو عشق هیشکی موندگار نشم
این روزا قلبت بدجوری با دل ما تا میکنه
امروز میگه دوست داره فردا هاشا میکنه
بگو کی عوض شده غیر خودت ، تو یکی مثل خودت میخوای و بس
بگو کی عوض شده تو زندگی ، زندگی فقط هوس فقط هوس