جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهتصویر رویا از آلبوم: بوی دیروز ۲۴


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-01 21:17:52
تصویر رویا از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-29 19:52:11تصویر رویا
ترانه سرا: روزبه بمانی
داریوش

شب از مهتاب سر میره
تمام ماه تو آبه
شبیه عکسه یک رویاست
تو خوابیدی جهان خوابه
زمین دور تو می گرده
زمان دست تو افتاده
تماشا کن سکوت تو
عجب عمقی به شب داده
تو خواب انگار طرحی از
گل و مهتاب و لبخندی
شب از جایی شروع می شه
که تو چشماتو می بندی
تو رو آغوش می گیرم
تنم سر ریزه رویا شه
جهان قد یه لالایی
توی آغوش من جا شه
تورو آغوش می گیرم
هوا تاریک تر می شه
خدا از دست های تو
به من نزدیک تر می شه
زمین دور تو می گرده
زمان دست تو افتاده
تماشا کن سکوت تو
عجب عمقی به شب داده
تمام خونه پر می شه
از این تصویر رویایی
تماشا کن ، تماشا کن
چه بی رحمانه زیبایی