جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمن از تو از آلبوم: بوی دیروز ۲۳


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-03-11 14:17:42من از تو از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-03-19 18:16:53من از تو
ترانه سرا: روزبه بمانی
داریوش

من از تو راه برگشتی ندارم
تو از من نبض دنیامو گرفتی
تمام جاده ها رو دوره کردم
تو قبلا رد پاهامو گرفتی
من از تو راه برگشتی ندارم
به سمت تو سرازیرم همیشه
تو میدونی اگه از من جدا شی
منم که سمت تو میرم همیشه
من از تو راه برگشتی ندارم
به سمت تو سرازیرم همیشه
تو میدونی اگه از من جدا شی
منم که سمت تو میرم همیشه
مسیرجاده بازه روبم اما
برای دل بریدن از تو میره
کسی که رفتنو باور نداره
اگه مرد سفر باشه نمیره

من از تو راه برگشتی ندارم
به سمت تو سرازیرم همیشه
تو میدونی اگه از من جدا شی
منم که سمت تو میرم همیشه
خودم گفتم یه راه رفتی هست
خودم گفتم ولی باور نکردم
دارم میرم که تو فکرم بمونی
دارم میرم دعا کن بر نگردم