جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهزیادی از آلبوم: بوی دیروز ۲۳


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-03-25 17:46:31زیادی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-03-26 23:20:39زیادی
باران

بیا دوری کنیم از هم
بیا تنها بشیم کم کم
بیا با من تو بدتر شو
بیا از من تو رد شو
رد شو
ببین گاهی یه وقتایی دلم سر میره از احساس
نه میخوابم نه بیدارم از این چشمای من پیداست
تنم محتاج گرماته زیادی دل به تو بستم
هیچ دردی در این حد نیست من از این زندگی خستم
دلم تنگ میشه بیش از حد
دلم تنگ میشه بیش از حد
دلم تنگ میشه بیش از حد
دلم تنگ میشه بیش از حد
بیا دوری کنیم از هم
بیا تنها بشیم کم کم
بیا با من تو بدتر شو
بیا از من تو رد شو
رد شو