جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدلم برات تنگ شده از آلبوم: بوی دیروز ۲۳


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-03-03 05:13:53دلم برات تنگ شده از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-09-11 21:17:21دلم برات تنگ شده
رضا صادقی

دلم برات تنگ شده جونم
میخوام ببینمت نمیتونم
بین ما دیوارهای سنگی
فاصله یک عمر میدونم
بغض ترانمو شکستم
میخوام بگم عاشقت هستم
توعین ناباوری یک شب
خالی گذاشتی هردودستم
توبودی تمام هستی ومستی وراستی وتمام قصه من
توبودی سنگ صبورم ونگاه دورمو لبهای بسته ی من
نیمه شب از خوابم پامیشم
نیستی پیشم نیستی پیشم
بازدیوونه میشم دوریه تو
تیشه زد به ریشم نیستی پیشم
بی صدااز من خالی میشم
همصدابابی بالی میشم
گونه هام خیس از شبنم غم نیستی پیشم
توبودی تمام هستی ومستی وراستی وتمام قصه من
توبودی سنگ صبورم ونگاه دورمو لبهای بسته ی من