جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدست خودم نیست از آلبوم: بوی دیروز ۲۳


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-03-23 03:28:05دست خودم نیست از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-03-26 22:49:56


دست خودم نیست ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-08-28 14:22:14دست خودم نیست
حامی

دست خودم نیست گاهی که نیستی دیوونه میشم
کنج اتاقم میمیرم اما آروم نمیشم
کجای گریه تنهام گذاشتی که بیقرارم
دست خودم نیست راه گریزی از تو ندارم
وقتی که نیستی دلگیرم از من
می پاشم از هم طاقت میارم
بگو کجا از یاد تو رفتم
چه کردی با من که آینه ها رو نمیشناسم
که از حضور خاطره های تو در هراسم
دست خودم نیست گاهی که نیستی دیوونه میشم
کنج اتاقم میمیرم اما آروم نمیشم
دست خودم نیست لگه به گریه به تو دچارم
اگه نشد که بگم به چشمات علاقه دارم
دست خودم نیست اگه هنوزم چشم انتظارم
بی تو از اینه از ما و مهتاب گلایه دارم
دست خودم نیست گاهی که نیستی دیوونه میشم
کنج اتاقم میمیرم اما آروم نمیشم
وقتی که نیستی دلگیرم از من
می پاشم از هم طاقت میارم
بگو کجا از یاد تو رفتم
چه کردی با من که آینه ها رو نمیشناسم
که از حضور خاطره های تو در هراسم
دست خودم نیست گاهی که نیستی دیوونه میشم
کنج اتاقم میمیرم اما آروم نمیشم