جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبیشترو بیشتر از آلبوم: بوی دیروز ۲۲


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-02-16 03:11:14بیشترو بیشتر از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-03-28 20:10:58بیشترو بیشتر
حسن شماعی زاده

آخه هر بار خواستم بگم که دو ستت دارم
زبونم بند اومد بریده شد افکارم
اگه باز تو از من اعتراف میخوای ناچارم
حالا با این آهنگ میگم که دوستت دارم(2)
آره دوستت دارم قد یه دنیا
بیشتراز دیروز کمتر از فردا
هرچی ما میریم بیشتر بیشتر
من دوستت دارم بیشتر بیشتر
توخورشید منی من آفتابش
تو ماه روشنی من مهتابش
گلی که کاشتی درقلبم بپا
نکنه بدی با اشکم آبش
تو رو می خوام وگرنه یار بسیار
گلی مخوام وگرنه خار بسیاری
گلی می خوام که در سایه اش باشم
وگرنه سایه ی دیوار بسیار