جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهزیر بارون از آلبوم: بوی دیروز ۲۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2013-12-09 02:59:15زیر بارون از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-04 23:23:31زیر بارون
ناصر زینعلی

روی تن سردم چیکه چیکه بارون می باره
انگاری که با تو دارم میشم عاشق دوباره
چقدر حس خوبی به تو دارم امشب عشق من
اگه تورو می خوام دست خودم نیست آخه دوست دارم
دلم می خواد آروم تورو زیر بارون تو بغلم بگیرم و ببوسمت
چشامو ببندم حلقه کنم دستامو دور تنت
دلم می خواد آروم تورو زیر بارون تو بغلم بگیرم و ببوسمت
چشامو ببندم حلقه کنم دستامو دور تنت
خیلی دارم عادت می کنم به بودن کنارت
می دونی که من از ته دلم امشب می خوامت
نمی ذارم عشقم ثانیه ها با تو تموم شه
کجا توی دنیا کسی مثل تو می تونه باشه
دلم می خواد آروم تورو زیر بارون تو بغلم بگیرم و ببوسمت
چشامو ببندم حلقه کنم دستامو دور تنت
دلم می خواد آروم تورو زیر بارون تو بغلم بگیرم و ببوسمت
چشامو ببندم حلقه کنم دستامو دور تنت