جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهاشتباه از آلبوم: بوی دیروز ۲۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2013-11-25 17:58:41اشتباه از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-01-30 17:47:22


اشتباه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-11-20 16:50:33محال
ترانه سرا: شیدا شفیعی
شادمهر عقیلی

دست تو، تو دست من بود
دلت اماجای دیگه
تو خودت خبر نداری
اما چشمات اینو میگه
مدتی بود حس می کردم
که دلت یه جا اسیره
پشت پا زدی به بختت
کی واست جز من می میره
تو می گی یه وقتا گاهی
پیش میآد یه اشتباهی
نه دیگه ؛ دیگه نمیشه
واسه تو نمونده راهی
تو می گی یه وقتا گاهی
پیش میآد یه اشتباهی
نه دیگه ؛ دیگه نمیشه
واسه تو نمونده راهی
دیگه دیدنم محاله
دیگه برگشتم خیاله
سزای کارت همینه
دل از اون نگات بی زاره
تو می گی یه وقتا گاهی
پیش میآد یه اشتباهی
نه دیگه ؛ دیگه نمیشه
واسه تو نمونده راهی
تو می گی یه وقتا گاهی
پیش میآد یه اشتباهی
نه دیگه ؛ دیگه نمیشه
واسه تو نمونده راهی
تو می گی یه وقتا گاهی
پیش میآد یه اشتباهی
نه دیگه ؛ دیگه نمیشه
واسه تو نمونده راهی
تو می گی یه وقتا گاهی
پیش میآد یه اشتباهی
نه دیگه ؛ دیگه نمیشه
واسه تو نمونده راهی