جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسرمه ریز از آلبوم: بوی دیروز ۲۰


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2013-08-12 14:23:07سرمه ریز از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-01-30 17:54:12شب سرمه
احسان خواجه امیری

کجای این شب غریبمو ؟
کجای این کرانه ی کبود ؟
کجای این شبی که از ازل
چراغ ماه قسمتش نبود
کجای این همیشه ابریم ؟
که اسمان نشان نمی دهد ؟
به گریه میرسم ولی سکوت
به گریه هم امان نمی دهد
کجای این شبم که می کشد
هوای گریه ام به نا کجا
از این خرابیم که می برد
به خانه ای که نیست ای خدا
کسی نمانده پا به پای من
مگر غمی که خانه زاد توست
مگر صدای سرمه ریز من
که شعر سر به مهر یاد توست