دل دیوانه از آلبوم: بوی دیروز ۲


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان

خرید نت ۳۰۰۰ تومان


دل دیوانهتنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:
تکنوازی پیانو ,
موسیقی ملایم
پیشرفته
۲۰۰۸
دارای مجوز شماره ۶۱۴۶
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
و شماره کتابخانه ملی ۱۲۴۲۵
ISRC: USTC70876652
از آلبوم موسیقی: بوی دیروز 2
تراک: ۱۳
طول آهنگ: ۰۴:۰۱
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۴ صفحه

  
Dele Divaneh نت آهنگ
پیشرفته


دل دیوانه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۲۰۰۰ تومان


دل دیوانهتنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

متوسط

از آلبوم موسیقی: نت پیانو
تراک: ۶۳
طول آهنگ: ۱:۴۹
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۳ صفحه

  
Dele Divaneh نت آهنگ
متوسط


دل دیوانه از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۲۰۰۰ تومان


دل دیوانهتنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:

ساده

از آلبوم موسیقی: نت موسیقی
تراک: ۶۴
طول آهنگ: ۱:۴۹
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۲ صفحه

  
Dele Divaneh نت آهنگ
ساده


دل دیوانه از آلبوم: آکورد
خرید آکورد ۱۰۰۰ تومان


دل دیوانهسبک موسیقی:


از آلبوم موسیقی: آکورد
تراک: ۳۱۵
طول آهنگ:

  


دل دیوانه از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۳۰۰۰ تومان


دل دیوانهتنظیم و اجرا از فریبرز لاچینی
موسیقی بی کلام
سبک موسیقی:
تکنوازی پیانو
همراه با انگشت نگاری
متوسط
۲۰۱۳
دارای مجوز شماره ۶۱۴۶
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
و شماره کتابخانه ملی ۱۲۴۲۵
از آلبوم موسیقی: پیانو آسان
تراک: ۲۰
طول آهنگ: ۰۱:۵۹
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۲ صفحه

  
Dele Divaneh نت آهنگ
همراه با انگشت نگاری
متوسطدل دیوانه
ترانه سرا: هنرمند شماره 19
خواننده: هنرمند شماره 2

پس از این زاری مکن
هوس یاری مکن
تو ای ناکام . دل دیوانه
با غم دیرینه ام
به مزار سینه ام
بخواب آرام . دل دیوانه

با تو رفتم بی تو باز آمدم
از سر کوی او . دل دیوانه
پنهان کردم در خاکستر غم
آن همه آرزو . دل دیوانه
چه بگویم با من ای دل چه ها کردی
تو مرا با عشق او آشنا کردی
پس از این زاری مکن
هوس یاری مکن
تو ای ناکام . دل دیوانه
با غم دیرینه ام
به مزار سینه ام
بخواب آرام . دل دیوانه
با تو رفتم بی تو باز آمدم
از سر کوی او . دل دیوانه
پنهان کردم در خاکستر غم
آن همه آرزو . دل دیوانه
چه بگویم با من ای دل چه ها کردی
تو مرا با عشق او آشنا کردی
پس از این زاری مکن
هوس یاری مکن
تو ای ناکام . دل دیوانه
با غم دیرینه ام
به مزار سینه ام
بخواب آرام . دل دیوانه