جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههیچکی مثل تو نبود از آلبوم: بوی دیروز ۱۹


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2013-05-23 14:31:46هیچکی مثل تو نبود از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-05-02 03:46:11هیچکی مثل تو نبود
شهریار

صدای تو بیداریه بیشه
آواز سبز برگه
صدای تو پر وسوسه مثل شبخونی تگرگه
صدای تو آهنگ شکستن
بغض یه دنیا حرفه
تقدیری از آواز غریبه
زنجیر اونو بسته
هیچکی مثل تو نبود
هیچکی مثل تو نبود...با من نبود
هیچکی با من مثل تو
توی نبض شب من سفر نکرد
هیچکی مثل تو نبود
هیچکسی درد منو چاره نکرد
هیچکی مثل تو نبود
هیچکی مثل تو برام
گلهای کاغذی رو پاره نکرد
هیچکی مثل تو نبود
تو غرورت مثل کوه
مهربونی مثل بارون، ثل آب
مثل یه کویر دور
مثل یه دریا پر از وحشت خواب
هیچکی مثل تو نبود
هیچکی مثل تو نبود...با من نبود
هیچکی مثل تو نرفت
هیچکی مثل تو نموند
شعر تنهاییمو
هیچکی مثل تو نگفت
همه حرفام مال تو
همه شعرام مال تو
دنیای من شعرمه
همه دنیام مال تو
هیچکی مثل تو نبود
هیچکی مثل تو نبود ...با من نبود
هیچکی با من مثل تو
توی نبض شب من سفر نکرد