جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآسمان آبی از آلبوم: بوی دیروز ۱۹


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2013-06-09 23:29:29آسمان آبی از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-28 17:59:33


آسمان آبی ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-02-05 21:27:13آسمان آبی
ویگن

بعد از او دیگر نمی خواهم، آفتاب و آسمان را، بعد از او دیگر نمی خواهم، چلچراغ کهکشان را
من دیگر بی او نمی جویم، در چمن ها لاله ها را، دیده ام دیگر نمی جوید، چهره های آشنا را
بعد از او هرگز نمی آید، خنده بر روی لبانم، می گریزم از بر یاران، تا مگر تنها بمانم
دیگر ای آسمان آبی، خسته ام زین جستجوها، یاد من کن هر کجا دیدی، آن عروس آرزو را
بعد از او هرگز نمی آید، خنده بر روی لبانم، می گریزم از بر یاران، تا مگر تنها بمانم
دیگر ای آسمان آبی، خسته ام زین جستجوها، یاد من کن هر کجا دیدی، آن عروس آرزو را