جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهفاصله از آلبوم: بوی دیروز ۱۸


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2013-02-26 15:06:59تو باور نکن از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-05-06 03:56:44تو باور نکن
مهدی یراحی

من از زندگی تو هوات خسته ام
ازت خسته ام و باز وابسته ام
نگو ما کجائیم که شب بین ماست
خودم هم نمیدونم اینجا کجاست
بیا با هوای دلم سر نکن
بهت راست میگم تو باور نکن
از این فاصله سهم امو کم نکن
بهم خیره میشم نگاهم نکن
تو رنجیدی و دل ندادم بری
خودم را فراموش کردم تو یادم بری
تو یادم بری زندگی ام سرد شه
یک روز این پسر بچه هم مرد شه
ولی هر شب از خواب من رد شدی
به هر راهی رفتم تو مقصد شدی
درست لحظه ای که ازت میبرم
تحمل ندارم شکست میخورم
نمیشه تو این خونه پنهون بشم
بهم سخت میگیری آسون بشم
اگر پای من جاده رو برنگشت
فراموش کن بین ما چی گذشت
من از زندگی تو هوات خسته ام
ازت خسته ام و باز وابسته ام
نگو ما کجائیم که شب بین ماست
خودم هم نمیدونم اینجا کجاست
بیا با هوای دلم سر نکن
بهت راست میگم تو باور نکن
از این فاصله سهم امو کم نکن
بهم خیره میشم نگاهم نکن