جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمثل خودت از آلبوم: بوی دیروز ۱۷


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2012-12-08 20:15:54
مثل خودت
کامران هومن

نمیخوام یه خونه تو رویام بسازم
نمیخوام قلبمو به هیچکی ببازم
نمیخوام ترانه ام با اسمت شروع شه
دیگه گیتارم نمیگه دیدنت آرزوشه
مثل تو میخوام به هرکسی رسیدم
بگم عجیبه دیشب من خواب تو میدیدم
مثل تو شعر بگم شعرهای عاشقونه
بگم تو اهل بهشتی جات تو آسمونه
بگو چه جوری بشم مثل خودت
دلمو به همه بدم مثل خودت
پشیمون هم نشم مثل خودت
بگو چه جوری بشم مثل خودت
بگو چه جوری بشم مثل خودت
دلمو به همه بدم مثل خودت
پشیمون هم نشم مثل خودت
بگو چه جوری بشم مثل خودت
بگو چه جوری بشم مثل خودت
دلمو به همه بدم مثل خودت
پشیمون هم نشم مثل خودت
بگو چه جوری بشم..
نمیخوام نامه هام تو دست تو باشه
آره بهتره که دیگه راهمون جدا شه
قلبمو من از تو همین جا پس میخوام
میخوام مثل تو بشم من باهات راه نمیام
مثل تو میخوام من گم بشم واسه همیشه
بگم کار از کار گذشته، دیر شده، نمیشه
مثل تو میخوام از گریه ها رد بشم
میخوام پس بری میمیرم به خدا رد بشم
بگو چه جوری بشم مثل خودت
دلمو به همه بدم مثل خودت
پشیمون هم نشم مثل خودت
بگو چه جوری بشم مثل خودت
بگو چه جوری بشم مثل خودت
دلمو به همه بدم مثل خودت
پشیمون هم نشم مثل خودت
بگو چه جوری بشم مثل خودت
بگو چه جوری بشم مثل خودت
دلمو به همه بدم مثل خودت
پشیمون هم نشم مثل خودت
بگو چه جوری بشم مثل خودت
بگو چه جوری بشم مثل خودت
دلمو به همه بدم مثل خودت
پشیمون هم نشم مثل خودت
بگو چه جوری بشم مثل خودت