جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبهشت از آلبوم: بوی دیروز ۱۷


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2012-12-28 18:41:02بهشت از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2013-07-13 20:47:55


بهشت از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-07-26 20:36:27بهشت
ترانه سرا: روزبه بمانی
گوگوش

از این بیراهۀ تردید از این بن بست میترسم
من از حسی که بین ما هنوز هم هست میترسم
ته این راه روشن نیست منم مثل تو می دونم
نگو باید برید از عشق نه می تونی نه می تونم
نه می تونیم برگردیم نه رد شیم ازتو این بن بست
منم میدونم این احساس نباید باشه اما هست
دارم می ترسم از خوابی که شاید هر دومون دییدیم
از اینکه هر دومون با هم خلاف کعبه چرخیدیم
واسه کندن از این برزخ گریزی غیر دنیا نیست
نمیدونم ولی شاید بهشت اندازه ما نیست
ته این راه روشن نیست منم مثل تو می دونم
نگو باید برید از عشق نه می تونی نه می تونم
نه می تونیم برگردیم نه رد شیم ازتو این بن بست
منم میدونم این احساس نباید باشه اما هست