جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعشق نمیخوابه از آلبوم: بوی دیروز ۱۶


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2012-07-07 19:46:33عشق نمیخوابه از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-04-22 23:15:43


عشق نمی خوابه ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2015-11-20 16:55:11عشق نمی خوابه
منصور

تمام آرزوی من نقش بر آبه
هر روز سرنوشت من رنج و عذابه
آغوش تو برای من همیشه کمیابه
دعای قلب عاشقم چرا بی جوابه
تنها وقتی که شب تو رو کنار من میاره تو خوابه
عشق نمی خوابه
تو رو خواستن نمی خوابه
آرزوی من و تو به هم رسیدن نمی میره نمی خوابه
بی تو خورشید نمی تابه
یه عمره که دلم برات عاشق و بی تابه
بی تو همه دنیا برام مثل سرابه
دریای عشق تو کجاست بی تو دل مردابه
قرارمون تو رویاها کنار مهتابه
تنها وقتی که شب تو رو کنار من میاره تو خوابه
آی گل لاله تو رو داشتن یه خیاله
توی فکرم شب و روز صدتا سواله
آرزوهای محاله دل ساده خوش خیاله
عشق نمی خوابه
تو رو خواستن نمی خوابه
آرزوی من و تو به هم رسیدن نمی میره نمی خوابه
بی تو خورشید نمی تابه
آه گل لاله بهارم
سر به کدوم صحرا بذارم؟
اگه خودخواهی نباشه تو رو می خوام در کنارم
که تو هستی نازنین روزگارم
بی تو من تنهاترینم بیقرارم
عشق نمی خوابه
تو رو خواستن نمی خوابه
آرزوی من و تو به هم رسیدن نمی میره نمی خوابه
بی تو خورشید نمی تابه
عشق نمی خوابه
بی تو خورشید نمی تابه
عشق نمی خوابه
بی تو خورشید نمی تابه
عشق نمی خوابه