جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبی قرار از آلبوم: بوی دیروز ۱۶


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2012-09-10 13:57:45بی قرار از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-04-21 18:44:27


بی قرار ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-07-27 14:39:13بی قرار
ترانه سرا: پاکسیما زکیپور
اندی

تو رفتی و به راه تو هنوز چشم انتظارم
نمیخوام تا بدونی تو هنوزم بیقرارم
بهار من تو یار من تو تنها یادگار من
منی که بی تو می مردم چرا بردی قرار من
برای من تو ما بودی کجا از من جدا بودی
به هر جا من گذر کردم تو با من پا به پا بودی
عشق من عشق تو یاد من یاد تو
فریاد و فریاد از غم تو
تو رفتی و به راه تو هنوز چشم انتظارم
نمیخوام تا بدونی تو هنوزم بیقرارم
تو شور و شوق آوازم تو بودی بال پروازم
رسیدم من به پایانم تو بودی تو سر آغازم
اگر از عاشقی گفتم همیشه از تو می گفتم
هنوزم عاشقم اما به پای تو نمی افتم
عشق من عشق تو یاد من یاد تو
فریاد و فریاد از غم تو
تو رفتی و به راه تو هنوز چشم انتظارم
نمیخوام تا بدونی تو هنوزم بیقرارم
شب رفتن برای من به معنای تباهی بود
من عاشق گمون کردم که عشق ما خدایی بود
اگر با غصه دمسازم اگر از بغض آوازم
بمیرم گر زتنهایی پس از تو دل نمی بازم
عشق من عشق تو یاد من یاد تو
فریاد و فریاد از غم تو