جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنگاه میکنم از آلبوم: بوی دیروز ۱۵


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2012-05-05 23:26:47نگاه میکنم از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-06-02 23:27:05نگاه میکنم
گوگوش

نگاه می کنم نمی بینم
چشم مرا هوای تو پر کرده
گوش می کنم نمی شنوم
گوش مرا صدای تو پر کرده
نگاه می کنم نمی بینم
چشم مرا هوای تو پر کرده
گوش می کنم نمی شنوم
گوش مرا صدای تو پر کرده
ای چشم من بدون تو نا بینا
ای گوش من بدون تو ناشنوا
با من بمان همبشه بمان با من
با من بمان همبشه بمان با من