جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانههزاران گل از آلبوم: بوی دیروز ۱۳


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


هزاران گل از آلبوم: قبیله عشق


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان


یه آسمون ستاره از آلبوم: آنسوی امواج


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومانهزاران گل
ترانه سرا: محمد صالح اعلا
خواننده: حمید غلامعلی

هزاران گل یه باغه
یه عکسه یه چراغه
یه شیشه ی گلابه
یه مادره یه داغه

هزاران گل یه باغه
یه عکسه یه چراغه
یه شیشه ی گلابه
یه مادره یه داغه

اینجا بهشت زهراست
دشت آبی دریاست
یه آسمون ستاره ست
هر لاله ای که اینجاست

اینجا بهشت زهراست
دشت آبی دریاست
یه آسمون ستاره ست
هر لاله ای که اینجاست

هزاران گل یه باغه
یه عکسه یه چراغه
یه شیشه ی گلابه
یه مادره یه داغه

هزاران گل یه باغه
یه عکسه یه چراغه
یه شیشه ی گلابه
یه مادره یه داغه

اینجا بهشت زهراست
دشت آبی دریاست
یه آسمون ستاره ست
هر لاله ای که اینجاست

اینجا بهشت زهراست
دشت آبی دریاست
یه آسمون ستاره ست
هر لاله ای که اینجاست