جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهبه دیدن من بیا از آلبوم: بوی دیروز ۱۳


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2012-02-09 14:53:31چشم انتظار از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-03-02 14:48:08


به دیدن من بیا از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-05-30 16:37:10


به دیدن من بیا ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2015-05-05 19:28:45چشم انتظار - به دیدن من بیا
هایده

به دیدن من بیا مهتاب در اومد
بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد

میدونی قلبم آروم نداره تو سینه من یه بیقراره
زنجیرو وا کن ز پا دیوونه ی من

چشم انتظارم بیا بخونه من
به دیدن من بیا مهتاب در اومد
بیا عزیزم بیا صبرم سر اومد

تو امید منی بزار مردم بدونن
غم عشق تو رو تو چشم من بخونن

تو خورشید منی من ذره محتاج نورم
بیا گرمی بده اگر چه دورم

فقط یه روز ز تو جدا میشم که تووی گورم
میدونی قلبم آروم نداره تو سینه من یه بیقراره
زنجیرو وا کن ز پا دیوونه ی من

چشم انتظارم بیا بخونه من
به دیدن من بیا مهتاب در اومد