جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکوچولو از آلبوم: بوی دیروز ۱۲


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان


کوچولو از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومانکوچولو
ترانه سرا: پرویز وکیلی
خواننده: عارف

مردم از دست تو دیگه بسه دو رویی
یا این رو یا اون رو کوچولو
دست به دست میکنی زدستم میگریزی
مثال یه آهو کوچولو
پریشون میکنی من وچون گیسویت
از این سو به سو کوچولو
من و با دلم رو به بازی گرفته
دوچشم و دو ابرو کوچولو
تو چشمام نگاه کن بارون پشت شیشه
تو دلم آتیش کوچولو
تو من و سوزوندی میون آتیش نشوندی
واسه همیشه کوچولو
اون عهدی که بستی تو دستت شکستی
مگه نه تو بگو کوچولو