جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهکلاغای خبرچین از آلبوم: بوی دیروز ۱۲


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-11-22 11:57:01کلاغهای خبرچین از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-04-14 19:37:04کلاغای خبرچین
لیلا فروهر

کلاغای خبر چین
میان هزار تا دسته
با پرهای شکسته
میگن که عاشق تو
تو انزوا نشسته
کلاغای خبر چین
میان هزار تا دسته
با پرهای شکسته
میگن که عاشق تو
تو انزوا نشسته
میگن که عاشق تویی
نبض شقایق تویی
صدای خواهش منم
روح حقایق تویی
میگن که عاشق تویی
نبض شقایق تویی
صدای خواهش منم
روح حقایق تویی
من قصه ساز تب تو بودم
فریاد خشک لب تو بودم
هم سونه تو تو پیچ و خمها
سرود خواب شب تو بودم

میگن که عاشق تویی
نبض شقایق تویی
صدای خواهش منم
روح حقایق تویی
کلاغای خبرچین
زیر هزار تا پرچین
میگن که از غم تو
شکسته قلب زمین
میگن که تو سکوتو
به جای من نشوندی
معنی تنهایی رو
به انتها رسوندی
به انتها رسوندی
میگن که عاشق تویی
نبض شقایق تویی
صدای خواهش منم
روح حقایق تویی
میگن که عاشق تویی
نبض شقایق تویی
صدای خواهش منم
روح حقایق تویی