جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدر آسمان عشق من از آلبوم: بوی دیروز ۱۰


خرید آهنگ ۳۰۰۰ توماندر آسمان عشق من - الهه ناز
خواننده: هنرمند شماره 2
آهنگساز: هنرمند شماره 133

در آسمان عشق من ستاره ای نو دمید
چشمان افسونگر وی می دهد بر من نوید
غنچه های مهر او در باغ دل شکفته شد
صبح باده وفا در جام جان نهفته شد
بشنو و نغمه ساز من گوید
با تو او راز من ای الهه نازم بشنو آواز من
جادوی آن دو چشم مست
عشق من افسانه کرد
از کف صبر و تابم ربود
باز مرا دیوانه کرد
چون مرغ پر شکسته ای
در دام آن فسونگرم
گر دارد قصد جان از قید جان بگذرم