جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهآدم و حوا از آلبوم: بوی دیروز ۱۰


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-11-18 07:18:11


آدم و حوا از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-01-29 20:55:39آدم و حوا
ترانه سرا: منصور تهرانی
گوگوش

ما راندگان باغ خداییم
ما هر دو از یک خاک و هواییم

وقتی که ما رو از گل سرشتن
با جوهر عشق ما رو نوشتن

تو سیب سرخو از شاخه چیدی
تو روح عشقو در من دمیدی

ما راندگان باغ خداییم
ما هر دو از یک خاک و هواییم

همراه ما بود از آفرینش
وسوسه های این قلب سرکش

عشق و محبت با ما عجین شد
از اولین روز قسمت همین شد

ما راندگان باغ خداییم
ما هر دو از یک خاک و هواییم