جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعشق تو نمیمیره از آلبوم: بوی دیروز ۱


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2009-11-08 17:14:47بگذر ز من از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-09-19 13:53:12


بگذر ز من از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-09-19 13:53:26


عشق تو نمیمیره از آلبوم: دیار ۳


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-10-15 04:44:14
عشق تو نمیمیره
ترانه سرا: شهرام وفائی
عارف

بگذر ز من ای آشنا
چون از تو من دیگر گذشتم
دیگر تو هم بیگانه شو
چون دیگران با سرگذشتم
میخواهم عشقت در دل بمیرد
میخواهم تا دیگر در سر یادت پایان گیرد
بگذر ز من ای آشنا
چون از تو من دیگر گذشتم
دیگر تو هم بیگانه شو
چون دیگران با سرگذشتم
هر عشقی میمیرد
خاموشی میگیرد
عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری
در قلبم جایت را نمیگیرد
هر عشقی میمیرد
خاموشی میگیرد
عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری
در قلبم جایت را نمیگیرد
هر عشقی میمیرد
خاموشی میگیرد
عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری
در قلبم جایت را نمیگیرد
هر عشقی میمیرد
خاموشی میگیرد
عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری
در قلبم جایت را نمیگیرد
هر عشقی میمیرد
خاموشی میگیرد
عشق تو نمیمیرد
باور کن بعد از تو دیگری
در قلبم جایت را نمیگیرد