جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهیار کی بودی از آلبوم: آکورد


۱۰۰۰ تومان

2011-10-04 06:35:31


بگو یار که بودی از آلبوم: بوی دیروز ۵۴


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2019-12-31 03:26:53یار که بودی
عارف

آنشب که تو بی من بودی ای گل نازم
با آن بزم طلایی بگو یار که بودی
آنشب که فکندی جان من بی دل
در سوز جدایی گرفتار که بودی
آغوشت در رقص طرب جای که بود
در گوشت اوای دل آرای که بود
آغوشت در رقص طرب جای که بود
در گوشت اوای دل آرای که بود
بی من ات بالا بلا کجا خرامی
بی من از مینای لب از که نوشی
آنشب که فکندی جان من بی دل
در سوز جدایی گرفتار که بودی
بی من چه لبی بوسه زد از روی هوس بر رخت ای ماه جهان تاب
بی من تو بگو لرزش غم از چه در افکندی گیسوی بی تاب

بیا تا که به اشک غم به گلبرگ غمت شویم
من ان گرد گنه ات
بیا جان منا بستان
مکن شعله صفت بر جا تو ان نور در افکنده را

آنشب که تو بی من بودی ای گل نازم
با آن بزم طلایی بگو یار که بودی
آنشب که فکندی جان من بی دل
در سوز جدایی گرفتار که بودی
آغوشت در رقص طرب جای که بود
در گوشت اوای دل آرای که بود
آغوشت در رقص طرب جای که بود
در گوشت اوای دل آرای که بود