یار دبستانی من از آلبوم: آکورد
۱۰۰۰ تومان


یار دبستانی منسبک موسیقی:


از آلبوم موسیقی: آکورد
تراک: ۱۱۴
طول آهنگ: ۱

  


یار دبستانی من از آلبوم: بوی دیروز ۱۸


خرید آهنگ ۲۰۰۰ تومان

خرید نت ۳۰۰۰ تومان


یار دبستانی منموسیقی بی کلام
سبک موسیقی:
تکنوازی پیانو ,
موسیقی ملایم
پیشرفته
۲۰۱۳
دارای مجوز شماره ۶۱۴۴
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
و شماره کتابخانه ملی ۱۲۴۲۴
ISRC: QMFMG1369331
از آلبوم موسیقی: بوی دیروز 18
تراک: ۱۲
طول آهنگ: ۰۴:۰۶
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۵ صفحه

  
Yare Dabestanie Man نت آهنگ
پیشرفته


یار دبستانی من از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۱۰۰۰ تومان

خرید نت ۳۰۰۰ تومان


یار دبستانی منموسیقی بی کلام
سبک موسیقی:
تکنوازی پیانو
همراه با انگشت نگاری
متوسط
۲۰۱۴
دارای مجوز شماره ۶۱۴۵
از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
و شماره کتابخانه ملی ۱۲۴۲۶
از آلبوم موسیقی: پیانو آسان
تراک: ۳۹
طول آهنگ: ۰۴:۰۳
نت آهنگ: نمونه  نت آهنگ - ۵ صفحه

  
Yare Dabestanie Man نت آهنگ
همراه با انگشت نگاری
متوسطیار دبستانی من
ترانه سرا: هنرمند شماره 239
خواننده: هنرمند شماره 14

یار دبستانی من با من و همراه منی
چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی
حک شده اسم من و تو رو تن این تخته سیاه
ترکه ی بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما

دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علف هاش
خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دل های آدماش
دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه
کی می تونه جز من و تو درد ما رو چاره کن

یار دبستانی من با من و همراه منی
چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی
حک شده اسم من و تو رو تن این تخته سیاه
ترکه ی بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما

یار دبستانی من با من و همراه منی
چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی
حک شده اسم من و تو رو تن این تخته سیاه
ترکه ی بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما

دشت بی فرهنگی ما هرزه تموم علف هاش
خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دل های آدماش
دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه
کی می تونه جز من و تو درد ما رو چاره کن

یار دبستانی من با من و همراه منی
چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی
حک شده اسم من و تو رو تن این تخته سیاه
ترکه ی بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما