جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهنرگس شیراز از آلبوم: آکورد


۱۰۰۰ تومان

2011-11-29 03:43:32


نرگس شیراز از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-03-07 03:40:23


نرگس شیراز از آلبوم: بوی دیروز ۱۶


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2012-07-02 04:13:34


نرگس شیراز از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2014-04-07 17:42:03نرگس شیراز
ترانه سرا: هدیه
هایده

چه کنم چی کار کنم تو منو نشناختی
تو ببین به کی به چی عشق منو باختی
چه کنم چی کار کنم تو منو نشناختی
تو ببین به کی به چی عشق منو باختی
برو که بی حقیقتی، تو قلبِ من جات نیست
اونقد از تو دور شدم، که دیگه پیدات نیست
تو رفیق نا رفیق چه بد شدی ای وای
خونه آتیش زدن و بلد شدی ای وای
برو که بی حقیقتی تو قلب من جات نیست
اونقد از تو دور شدم که دیگه پیدات نیست
هوای تازه تر می خوام عاشق اون بنفشه هام
بنفشه های شهرمون
خسته از این اسارتم دنبال اون ستاره هام
ستاره های مهربون
چه کنم تو باغچه ها بنفشه نیست ناز نیست
تو نگاه نرگسا شراب شیراز نیست
برو که بی حقیقتی تو قلب من جات نیست
اونقد از تو دور شدم که دیگه پیدات نیست
چه کنم چی کار کنم ....
دلم می خواد یه آشنا قصهء پرواز و بگه
که تشنهء شنیدنم
دلم می خواد گل پونه و نرگس شیراز بیاره
هر کی میاد به دیدنم
چه کنم تو باغچه ها بنفشه نیست ناز نیست
تو نگاه نرگسا شراب شیراز نیست
برو که بی حقیقتی تو قلب من جات نیست
اونقد از تو دور شدم که دیگه پیدات نیست...