جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمیلاد از آلبوم: آکورد


۱۰۰۰ تومان

2011-10-04 06:38:06


میلاد از آلبوم: بوی دیروز ۲۷


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-07-20 00:29:33میلاد از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2014-07-28 21:19:02میلاد
سیاوش قمیشی

برای روز میلاد تن خود
من آشفته رو تنها نذاری
برای دیدن باغ نگاهت
میون پیکر شبها نذاری

همه تنهایی ها با من رفیقن
منو در حسرت عشقت نذاری
برای روز میلاد تن خود
منو دور از دل و دیدت نذاری

دلم دلتنگه و مهرت رو می خواد
دلم رو در پی غمها نذاری
میام تنها توی قلبت می شینم
منو قلبت رو جایی جا نذاری

عزیزم جشن میلادت مبارک
منو اون سوی جشن دل نذاری

عزیزم جشن میلادت مبارک
منو اون سوی جشن دل نذاری