جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهمثل تو از آلبوم: آکورد


۱۰۰۰ تومان

2012-01-20 15:37:59مثل تو
بنیامین

چشمامو رو هم می ذارم و
تو رو به یادم می آرم و
دوباره دست تکون می دم و
تو رو به همه نشون می دم و
کم می آرم آخه تو رو
تو رو به یادم می آرم و
دنیا دیگه مثل تو نداره
نداره نه می تونه بیاره
دلها همه بی قرار عشقن
اما عشقی که واسه تو بی قراره
هیچکی مثل تو نمی تونه
نمی تونه قلبمو بخونه
بگو بگو کدوم خیابونه
که منو به تو می تونه برسونه
چشمام رو هم می ذارم و
تو رو به یادم می آرم و
کم می آرم آخه تو رو
تو رو به یادم می آرم و
دنیا دیگه مثل تو نداره
نداره نه می تونه بیاره
دلها همه بی قرار عشقن
اما عقشی که واسه تو بی قراره
هیچکی مثل تو نمی تونه
نمی تونه قلبمو بخونه
بگو بگو کدوم خیابونه
که منو به تو می تونه برسونه
نه نداره دنیا مثل تو مثل تو
نداره دنیا مثل تو مثل تو