جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعاشق شدم من از آلبوم: آکورد


۳۰۰۰ تومان

2012-07-18 15:03:12


عاشق شدم من از آلبوم: بوی دیروز ۲


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2009-11-16 14:06:32عاشق شدم من از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-09-19 12:59:40


عاشق شدم من از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-09-19 12:59:54


عاشق شدم من از آلبوم: دیار ۳


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2010-10-15 04:38:32عاشق شدم من از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2013-07-13 20:47:55عاشق شدم من
عهدیه

عاشق شدم من در زندگانی
بر جان زد آتش
عشق نهانی
یک سو غم او
یک سو دل من
در تار مویی
در این میانه دل میکشاند ما را بسویی
عاشق شدم من در زندگانی
بر جان زد اتش عش نهانی
جانم از این عشق
بر لب رسیده
اشک نیازم بر رخ چکیده
یک سو غم او یک سو دل من
در تار مویی
در این میانه دل میکشاند ما را بسویی
زین عشق سوزان
بی عقل و هوشم
می سوزم از عش
اما خموشم
ای گرمی جان
هر جا که بودی بی ما نبودی
هر جا که رفتی من با تو بودم تنها نبودی
یک سو غم او
یک سو دل من در تار مویی
عاشق شدم من
در زندگانی
بر جان زد اتش
عشق نهانی
جانم از این عشق
بر لب رسیده
اشک نیازم بر رخ چکیده