جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهعاشقم من از آلبوم: آکورد


۱۰۰۰ تومان

2011-10-04 06:35:33


عاشقم من از آلبوم: بوی دیروز ۱


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2009-11-08 17:04:50


عاشقم من از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-09-19 12:12:34


عاشقم من از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-09-19 12:12:52


عاشقم من ۲ از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-11-04 03:08:16


عاشقم من ۲ از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2010-11-04 03:08:26عاشقم من
دلکش
بابک امینی

عاشقم من عاشقی بی قرارم
کس ندارد خبر از دل زارم
آرزویی جز تو در دل ندارم

عاشقم من عاشقی بی قرارم
کس ندارد خبر از دل زارم
آرزویی جز تو در دل ندارم
من به لبخندی از تو خرسندم
مهر تو ای مه آرزومندم
بر تو پابندم
از تو وفا خواهم
من ز خدا خواهم
تا به رهت بازم جان
تا به تو پیوستم
از هم بگسستم
بر تو فدا سازم جان


عاشقم من عاشقی بی قرارم
کس ندارد خبر از دل زارم
آرزویی جز تو در دل ندارم
من به لبخندی از تو خرسندم
مهر تو ای مه آرزومندم
بر تو پابندم
از تو وفا خواهم
من ز خدا خواهم
تا به رهت بازم جان
تا به تو پیوستم
از هم بگسستم
بر تو فدا سازم جان

خیزو با من در افقها سفر کن
دل نوازی چون نسیم سحرگاه
ساز دل را نغمه گر کن
همچو بلبل نغمه سر کن
نغمه گر کن
همچو بلبل نغمه سر کن