جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشهلای من از آلبوم: آکورد


۱۰۰۰ تومان

2011-10-04 06:38:47شهلای من
حبیب

سر داده در سکوتی،آوای بی نوایی
پیچد در آسمانها ناله های جدایی
گوید به من دل من، تا کی در انتظاری
دیگر نمی آید باز، فریاد ز بی وفایی
نمانده غم گساری، نمانده آشنایی
ماندم دراین تنهایی، ماندم در انتظارت
شهلا چه بی وفایی
شهلای من کجایی، شهلا چه بی وفایی