جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهشازده خانوم از آلبوم: آکورد


۱۰۰۰ تومان

2012-01-25 01:14:16


شازده خانم از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۳۰۰۰ تومان
2011-03-17 03:09:20شازده خانوم
ترانه سرا: محمد صالح اعلا
ستار

دوتا دستام مرکبی
تموم شعرام خط خطی
پیش شما شازده خانوم
منم حقیر پا پتی
غرورو وردار و ببر
دلم می گه دلم می گه
غلامی رو به جون بخر
دلم می گه دلم می گه

شازده خانوم قابل باشم
باید بگم به شعر من
خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی
شازده خانوم چه پاکی و چه بیریا
به منزل خود آمدی خود آمدی خود آمدی

عجب عجب چه رند و چه بلا شده دل پدر سوخته ام
باور کنید از شوقتون اشکی شده چشم به در دوخته ام
شازده خانوم قابل باشم
باید بگم به شعر من
خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی
شازده خانوم چه پاکی و چه بیریا
به منزل خود آمدی خود آمدی خود آمدی

فرصت بدین عاشقی رو خدمتتون عرض می کنم
واسه فرار از دلم دو پا دارم دو پا دیگه قرض می کنم
شازده خانوم قابل باشم
باید بگم به شعر من
خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی
شازده خانوم چه پاکی و چه بیریا
به منزل خود آمدی خود آمدی خود آمدی

فرصت بدین عاشقی رو خدمتتون عرض می کنم
واسه فرار از دلم دو پا دارم دو پا دیگه قرض می کنم
شازده خانوم قابل باشم
باید بگم به شعر من
خوش آمدی خوش آمدی خوش آمدی
شازده خانوم چه پاکی و چه بیریا
به منزل خود آمدی خود آمدی خود آمدی