جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهسادگی از آلبوم: آکورد


۱۰۰۰ تومان

2012-02-04 00:54:23


سادگی از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۵۰۰۰ تومان
2011-02-26 00:16:38سادگی
ابی

همیشه سبز می خشکد
همیشه ساده می بازد
همیشه لشکر اندوه
به قلب ساده می تازد
من آن سبزم که رستن را
تو آخر بردی از یادم
چه ساده هستی خود را
به باد سادگی دادم

به پاس سادگی در عشق
درون خود شکستم زود
دریغا سهم من از عشق
قفس با حجم کوچک بود

درونم ملتهب از عشق
برونم چهره ای دم سرد
ولی از عشق باختن را
غرور من مرمت کرد
به غیر از "دوستت دارم"
به لب حرفی نشد جاری
ولی غافل که تو خنجر
درون آستین داری

طلوع اولین دیدار
غروب شام آخر بود
سرانجام تو و عشقت
حدیث پشت و خنجر بود