جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدل ساده از آلبوم: آکورد


۳۰۰۰ تومان

2011-10-04 06:36:42دل ساده
نیما

میدونم مثل همه تو هم از من سیر میشی
از غم و غصه من یه روزی دلگیر میشی

اون دو تا دست سفید که توی دست منه
میدونم که عاقبت دستمو پس میزنه

میدونم اما دلم اینو باور نداره
بسکه ساده است دل من پشت هم بد میاره

میدونم که عشق توی قلبت میمیره
میدونم که روزگار، تو رو از من میگیره

اون دو تا دست سفید که توی دست منه
میدونم که عاقبت دستمو پس میزنه

میدونم اما دلم اینو باور نداره
بسکه ساده است دل من پشت هم بد میاره