جستجو     نام آهنگ     آلبوم     هنرمند     متن ترانهدل اسیره از آلبوم: آکورد


۳۰۰۰ تومان

2011-10-04 06:36:39


دل اسیره از آلبوم: بوی دیروز ۲


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2009-11-16 14:19:00اسیر دل از آلبوم: نت موسیقی


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2011-03-22 22:55:52


دل اسیره از آلبوم: پیانو آسان


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2014-02-13 23:17:02


دل اسیره از آلبوم: نت پیانو


خرید آهنگ ۱۵۰۰۰ تومان
2015-08-31 15:36:34دل اسیره
ترانه سرا: فرامرز اصلانی
فرامرز اصلانی

می دونی دل اسیره
اسیره تا بمیره
می دونی بدون تو
دلم آروم نگیره
می دونی دل تنگ تو
نموده آهنگ تو
ولی بیهوده جوید
بسی بیهوده پوید
به من بگو بی وفا حالا یار که هستی
خزان عمرم رسید نو بهار که هستی
می خوام برم دور دورا دلم طاقت نداره
دست غم تو داره روزهام و می شماره
می دونی دل اسیره
اسیره تا بمیره
می دونی بدون تو
دلم آروم نگیره
می دونی دل تنگ تو
نموده آهنگ تو
ولی بیهوده جوید
بسی بیهوده پوید
به من بگو بی وفا حالا یار که هستی
خزان عمرم رسید نو بهار که هستی
می خوام برم دور دورا دلم طاقت نداره
دست غم تو داره روزهام و می شماره
می دونی دل اسیره
اسیره تا بمیره
می دونی بدون تو
دلم طاقت نگیره
می دونی دل تنگ تو
نموده آهنگ تو
ولی بیهوده جوید
بسی بیهوده پوید